Účetnictví - daně - mzdy  Renáta Rykrová

Daňová evidence

Daňová evidence

  • vedení peněžního deníku včetně knihy pohledávek a závazků
  • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů
  • zpracování podkladů a evidence DPH včetně daňového přiznání
  • vedení knihy jízd
  • pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
  • zpracování účetní závěrky, přehledu hospodaření
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
  • optimalizace daňové povinnosti
  • jednorázové roční zpracování daňové evidence malého rozsahu vč. daňového přiznání
 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist