Účetnictví - daně - mzdy  Renáta Rykrová

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • vedení účetnictví
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy účtů a pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů
 • předání účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
 • zpracování podkladů a evidence DPH včetně daňového přiznání
 • zpracování roční závěrky a uzávěrky
 • zpracování daňověho přiznání k dani z příjmů
 • vyhotovení účetních výkazů
 • vedení knihy jízd
 • nestandardní služby dle Vašich individuálních potřeb

 

 

  Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

  TOPlist