Účetnictví - daně - mzdy  Renáta Rykrová

Mzdová agenda

Mzdová agenda

Zajišťuji kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů. Tato služba není podmíněna současně vedením účetnictví či daňové evidence a může sloužit jako externí mzdová účtárna.
  • měsíční zpracování mzdové a personální agendy pro zaměstnance
  • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
  • vedení mzdových listů
  • vedení evidence zaměstnanců
  • zpracování přehledů mezd na ZP a OSSZ
  • vystavování příkazů k úhradě
  • evidenční listy důchodového pojistění
  • vyhotovení podkladů pro nástup a výstup zaměstnanců
  • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
  • vyúčtování daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně
 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist